آموزش پی تی ای آکادمیک
آشنایی با آزمون پی تی ای آکادمیک

آشنایی با آزمون پی تی ای آکادمیک

آزمون پی تی ای آکادمیک چیست؟

آزمون پی تی ای آکادمیک یک آزمون انگلیسی مبتنی بر کامپیوتر است که دانشجویان بین المللی و مهاجران، آن را به عنوان سریع ترین، عادلانه ترین و انعطاف پذیر ترین روش برای اثبات مهارت های انگلیسی خود برای پذیرش تحصیلی، اشتغال و ویزا ارائه می دهند.

آشنایی با امتحان پی تی ای PTE

موسسه آمریکایی Pearson که مجموعه کتاب ها و دیکشنری های محبوبی چون Longman را در کارنامه خود دارد، بنیانگذار آزمون زبان انگلیسی به نام PTE (Pearson Test of English) به صورت تماما کامپیوتری می باشد. در این آزمون مهارت های اصلی و ارتباطی زبان آموزان در چهار زمینه Speaking, Reading, Listening & Writing سنجیده میشود.

بخش های آزمون PTE-Academic

PTE Speaking & Writing

پارت اول آزمون پی تی ای آکادمیک – اسپیکینگ و رایتینگ

مدت زمان تقریبی بین 77 تا 93 دقیقه

بلند خوانی / روخوانی Read Aloud – RA

متنی برایتان نمایش داده می شود و باید آن را با صدای بلند روخوانی کنید.

تکرار جمله Repeat Sentence – RS

جمله ای صوتی کوتاه برایتان پخش می شود و باید آن را عینا تکرار نمایید.

شرح تصویر Describe Image – DI

تصویری برای شما نمایش داده می شود و باید آن را در 40 ثانیه توصیف نمایید.

بازگویی سخنرانی Re-tell Lecture – RL

فایل صوتی یا تصویری برایتان پخش می شود و باید محتوای اصلی آن را در 40 ثانیه بازگو نمایید.

پاسخ به سوال کوتاه Answer Short Question – ASQ

سوال صوتی کوتاهی پرسیده می شود و باید پاسخ آن را که یک یا چند کلمه کوتاه است، بیان نمایید.

خلاصه سازی نوشتار Summarize Written Text – SWT

متنی آکادمیک برایتان نمایش داده می شود که باید آن را مطالعه نموده و در زمان 10 دقیقه به صورت خلاصه در قالب 5 تا 75 کلمه بنویسید.

نوشتن مقاله Write Essay – WE

سوالی با محتوای آکادمیک از شما پرسیده شده که باید پاسخ خود را در قالب 200 تا 300 کلمه به صورت یک انشا(مقاله) در 20 دقیقه بنویسید.

PTE Reading

پارت دوم آزمون پی تی ای آکادمیک – ریدینگ

مدت زمان تقریبی بین 32 تا 41 دقیقه

پرکردن جاهای خالی Reading & writing: Fill in the blanks – RWFIB

متنی آکادمیک که چند کلمه در طول متن به صورت جای خالی قرار گرفته اند. با کلیک روی هر جای خالی لیستی 4 گزینه ای نمایش یافته که باید پاسخ صحیح را از بین آنها انتخاب کنید.

سوالات چند گزینه ای با چند پاسخ Reading: Multiple-choice, choose multiple answers – RMCSA

متنی آکادمیک نمایش یافته و سوالی از متن پرسیده شده است. چند گزینه جواب وجود دارد که باید پاسخ های صحیح را انتخاب نمایید. در این سوال بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

مرتب کردن پاراگراف ها Re-order Paragraph – RO

یک متن آکادمیک در قالب چند پاراگراف که ترتیب آنها بهم ریخته برایتان نمایش یافته؛ باید آنها را به ترتیب صحیح بچینید.

پرکردن جاهای خالی Reading: Fill in the blanks – RFIB

متنی آکادمیک که چند جای خالی در آن وجود دارد. در پایین صفحه چندین کلمه مشابه تعبیه شده اند که باید پاسخ های صحیح را از میان آنها با ماوس به صورت drag and drop در جاهای خالی قرار دهید.

سوالات چند گزینه ای با یک پاسخ Reading Multiple-choice, choose single answer – RMCMA

متنی آکادمیک نمایش یافته و سوالی از متن پرسیده شده است. باید متن را مطالعه کرده و پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. اینجا فقط یک گزینه را میتوانید انتخاب کنید.

PTE Listening

پارت سوم آزمون پی تی ای آکادمیک – لیسنینگ

مدت زمان تقریبی بین 45 تا 57 دقیقه

خلاصه سازی متن گفتاری Summarize Spoken Text – SST

فایل صوتی با محتوای آکادمیک پخش شده و پس از آن باید نکات اصلی موضوع را در قالب 50 تا 70 کلمه به صورت خلاصه بنویسید.

سوالات چند گزینه ای با یک پاسخ Listening Multiple-choice, choose multiple answers – LMCMA

فایل صوتی آکادمیک پخش شده و سوالی از آن پرسیده شده است. چند گزینه جواب وجود دارد که باید پاسخ های صحیح را انتخاب نمایید. در این سوال بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد.

پرکردن جاهای خالی Listening: Fill in the blanks – LFIB

متنی نمایش یافته که چند کلمه آن حذف شده اند. همزمان فایل صوتی این متن برایتان پخش خواهد شد؛ باید جاهای خالی را از متن شنیده و با املای صحیح تایپ کنید.

انتخاب خلاصه صحیح Highlight Correct Summary – HCS

فایل صوتی آکادمیک برایتان پخش میشود. از بین چهار گزینه فقط یکی از گزینه ها کاملا صحیح بوده و تمام محتوای فایل صوتی را به صورت خلاصه نوشته استکه باید انتخاب نمایید.

سوالات چند گزینه ای با یک پاسخ Listening Multiple-choice, choose single answer – LMCSA

فایل صوتی آکادمیک پخش شده و سوالی از آن پرسیده شده است. باید متن را مطاله کرده و پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. اینجا فقط یک گزینه را میتوانید انتخاب کنید.

انتخاب لغت جا افتاده Select Missing Word – SMW

فایل صوتی پخش میشود که یک یا چند کلمه آخر آن حذف شده و به جای آنها یک بوق کوتاه میشنوید. باید با توجه به محتوای فایل صوتی، کلمه حذف شده را از بین چند گزینه انتخاب نمایید.

مشخص کردن لغات اشتباه Highlight Incorrect Words – HIW

متنی آکادمیک برایتان نمایش یافته و همزمان فایل صوتی این متن برایتان پخش میشود. چند کلمه در این متن با فایل صوتی مغایرت دارند و باید در حین شنیدن، آنها را با ماوس انتخاب (هایلایت) کنید.

املا / دیکته Write From Dictation – WFD

فایل صوتی کوتاهی در حد یک جمله پخش میشود و باید آن را با املای صحیح تایپ کنید.

شبیه ساز آزمون PTE
تمرین رایگان در سایت پی تی ای استادی

تفاوت آزمون پی تی ای با آیلتس و تافل
قالب آزمون پی تی ای آکادمیک
اعتبار آزمون پی تی ای 2020
ثبت نام آزمون اصلی پیرسون
راهنمای استفاده از سایت پی تی ای استادی

4.6 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments