معرفی بخش های آزمون PTE-Academic

آزمون PTE-A چهار مهارت اصلی زبان آموزان یعنی: Listening, Reading, Speaking, Writing را مورد تست قرار میدهد. در آزمون پی تی ای آکادمیک علاوه بر این، مهارت های فرعی داوطلبان شامل: Grammar, Pronunciation, Oral Fluency, Spelling, Vocabulary, Written Discourse در بخش هایی از آزمون سنجیده خواهد شد.

کل آزمون از 20 نوع سوال مختلف  (question type)تشکیل شده است که تعداد این سوالات بین 71 تا 90 سوال ممکن است تغییر کند. کل آزمون پی تی ای در یک روز و در بازه زمانی 2:30 الی 3 ساعت طول میکشد.

این سوالات در سه بخش مجزا از داوطلبان پرسیده میشود که بخش بندی و توضیح کلی را در جدول زیر مشاهده میکنید:

بخش اول: اسپیکینگ و رایتینگ کل زمان 77 الی 93 دقیقه
مدت زمان توضیحات نام آیتم
1 دقیقه در مدت زمان 30 ثانیه باید خود را معرفی کنید. این قسمت هیچ نمره ای ندارد. Personal Introduction
30-35 دقیقه

 

متنی برایتان نمایش یافته و باید آن را با صدای بلند روخوانی کنید. Read Aloud
جمله ای صوتی کوتاه برایتان پخش شده و باید آن را عینا تکرار نمایید. Repeat Sentence
تصویری برای شما نمایش یافته و باید آن را در 40 ثانیه توصیف نمایید. Describe Image
موضوعی در قالب فایل صوتی یا تصویری برایتان پخش شده و باید محتوای اصلی آن را در 40 ثانیه بازگو نمایید. Re-tell Lecture
سوال صوتی کوتاهی از شما پرسیده شده و باید پاسخ آن را که معمولا یک یا چند کلمه کوتاه است، بیان نمایید. Answer Short Question
10 دقیقه برای هر سوال متنی آکادمیک برایتان نمایش یافته که باید آن را مطالعه نموده و در زمان 10 دقیقه به صورت خلاصه در قالب 5 تا 75 کلمه بنویسید. Summarize Written Text
20 دقیقه برای هر سوال سوالی با محتوای آکادمیک از شما پرسیده شده که باید پاسخ خود را در قالب 200 تا 300 کلمه به صورت یک انشا(مقاله) در 20 دقیقه بنویسید. Write Essay
بخش دوم: ریدینگ کل زمان 32 الی 41 دقیقه
مدت زمان توضیحات نام آیتم
32-41 دقیقه زمان مشترک بین تمام سوالات

 

متنی آکادمیک که چند کلمه در طول متن به صورت جای خالی قرار گرفته اند. با کلیک روی هر جای خالی لیستی 4 گزینه ای نمایش یافته که باید پاسخ صحیح را از بین آنها انتخاب کنید. Reading & writing: Fill in the blanks
متنی آکادمیک نمایش یافته و سوالی از متن پرسیده شده است. چند گزینه جواب وجود دارد که باید پاسخ های صحیح را انتخاب نمایید. در این سوال بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد. Reading: Multiple-choice. choose multiple answers
یک متن آکادمیک در قالب چند پاراگراف که ترتیب آنها بهم ریخته برایتان نمایش یافته؛ باید آنها را به ترتیب صحیح بچینید. Re-order paragraphs
متنی آکادمیک که چند جای خالی در آن وجود دارد. در پایین صفحه چندین کلمه مشابه تعبیه شده اند که باید پاسخ های صحیح را از میان آنها با ماوس به صورت drag and drop در جاهای خالی قرار دهید. Reading: Fill in the blanks
متنی آکادمیک نمایش یافته و سوالی از متن پرسیده شده است. باید متن را مطاله کرده و پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. اینجا فقط یک گزینه را میتوانید انتخاب کنید. Reading: Multiple-choice. choose single answer
بخش سوم: لیسنینگ کل زمان 45 الی 57 دقیقه
مدت زمان توضیحات نام آیتم
10 دقیقه برای هر سوال فایل صوتی با محتوای آکادمیک پخش شده و پس از آن باید نکات اصلی موضوع را در قالب 50 تا 70 کلمه به صورت خلاصه بنویسید. Summarize Spoken Text
23-28 دقیقه زمان مشترک بین تمام سوالات فایل صوتی آکادمیک پخش شده و سوالی از آن پرسیده شده است. چند گزینه جواب وجود دارد که باید پاسخ های صحیح را انتخاب نمایید. در این سوال بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد. Listening: Multiple-choice. choose multiple answers
متنی نمایش یافته که چند کلمه آن حذف شده اند. همزمان فایل صوتی این متن برایتان پخش خواهد شد؛ باید جاهای خالی را از متن شنیده و با املای صحیح تایپ کنید. Fill in the blanks
فایل صوتی آکادمیک برایتان پخش میشود. از بین چهار گزینه فقط یکی از گزینه ها کاملا صحیح بوده و تمام محتوای فایل صوتی را به صورت خلاصه نوشته است؛ که باید انتخاب نمایید. Highlight correct summary
فایل صوتی آکادمیک پخش شده و سوالی از آن پرسیده شده است. باید متن را مطاله کرده و پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. اینجا فقط یک گزینه را میتوانید انتخاب کنید. Listening: Multiple-choice. choose single answer
فایل صوتی پخش میشود که یک یا چند کلمه آخر آن حذف شده و به جای آنها یک بوق کوتاه میشنوید. باید با توجه به محتوای فایل صوتی، کلمه حذف شده را از بین چند گزینه انتخاب نمایید. Select missing word
متنی آکادمیک برایتان نمایش یافته و همزمان فایل صوتی این متن برایتان پخش میشود. چند کلمه در این متن با فایل صوتی مغایرت دارند و باید در حین شنیدن، آنها را با ماوس انتخاب (هایلایت) کنید. Highlight incorrect words
فایل صوتی کوتاهی در حد یک جمله پخش میشود و باید آن را با املای صحیح تایپ کنید. Write from dictation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حین انجام آزمون و پس از اتمام بخش دوم یعنی ریدینگ، فرصت دلخواه 10 دقیقه ای برای استراحت درنظر گرفته شده که میتوانید استفاده کنید. توجه داشته باشید که در این زمان استراحت نباید به کمد وسایل خود مراجعه کرده یا از سنتر خارج شوید. پیشنهاد میشود 5 دقیقه از تایم استراحت خود استفاده نموده و چند دقیقه پیش از اتمام تایم به اتاق تست بازگردید. در صورتی که تایم 10 دقیقه ای استراحت تمام شده باشد و شما پشت سیستم خود نباشید، آزمون ادامه خواهد یافته و شما سوالاتی از قسمت لیسنینگ را از دست خواهید داد.

در ابتدا و پیش از شروع آزمون، صفحات معرفی اولیه آزمون برایتان نمایش خواهد یافت.

 

در ادامه، بخش هایی برای تنظیم هدست و میکروفون در نظر گرفته شده است. حتما در این قسمت ها صدایی که در هدست شما پخش میشود و همچنین کیفیت و وضوح صدای خود در میکروفون را کامل بررسی نمایید و در صورت وجود اختلال و یا نویز، حتما دست خود را بالا گرفته و از مسئول سنتر راهنمایی بگیرید.

در ادامه در قسمت Personal introduction از شما خواسته میشود که خود را در به صورت مختصر و در 30 ثانیه به کامپیوتر معرفی کنید. در این قسمت هنوز تایم آزمون شروع نشده و بخش معرفی هیچ نمره ای به هیچکدام از بخش های آزمون نخواهد داد، ولی پیشنهاد میشد که به صورت جزیی و با لحن طبیعی خود را با جملات ساده و شامل نام؛ نام خانوادگی, تحصیلات و … معرفی نمایید.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments