Highlight Correct Summary – انتخاب خلاصه صحیح

فایل صوتی به صورت خودکار برای شما فقط یک بار پخش خواهد شد. در زیر کادر پخش فایل صوتی چهار گزینه وجود دارد که تنها یک گزینه به خلاصه ترین شکل تمامی موارد مطرح شده در فایل صوتی را خلاصه کرده است. طول هر گزینه ممکن است تا سه یا چهار خط هم باشد که در اینصورت ممکن است اگر بخواهید همزمان در حین پخش ویس، گزینه ها را هم بخوانید دچار اشتباه شوید؛ در این صورت پیشنهاد میشود به دقت به جزییات و موضوعات مطرح شده گوش دهید و در انتها، به سرعت گزینه ها را بررسی کنید. در گزینه های نادرست حداقل یک یا چند مفهوم وجود دارند که یا در فایل صوتی بیان نشده اند یا نقطه مقابل آنها ذکر شده است.

  • توضیح سوال Highlight Correct Summary:

فایل صوتی آکادمیک برایتان پخش میشود. از بین چهار گزینه فقط یکی از گزینه ها کاملا صحیح بوده و تمام محتوای فایل صوتی را به صورت خلاصه نوشته استکه باید انتخاب نمایید.

  • مهارت های مورد ارزیابی Highlight Correct Summary:

Listening& Reading

  • طول سوال Highlight Correct Summary:

فایل صوتی بین 30 تا 90 ثانیه

  • تعداد Highlight Correct Summary:

2 یا 3

  • زمان پاسخگویی Highlight Correct Summary:

به صورت اشتراکی با دیگر سوالات بخش لیسنینگ

نمره دهی Highlight Correct Summary

با انتخاب گزینه صحیح امتیاز سوال را به دست خواهید آورد. به هیچ وجه این سوال را خالی نگذارید. وقت بسیار زیادی برای این سوال استفاده نکنید که حتما به قسمت مهم و انتهایی بخش لیسنینگ برسید.

در سوال Highlight Correct Summary ، مهارت های Speaking& Writing ما مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments