Repeat Sentence – تکرار جمله

در سوال Repeat Sentence فایلی صوتی کوتاه برای شما پخش شده و یک ثانیه بعد از اتمام، میکروفون شما باز میشود؛ سپس باید کاملا شیوا هر آنچه شنیده اید را عینا تکرار نمایید. بدون عجله و واضح صحبت کنید. قبل اتمام فایل صوتی و در حین شمارش معکوس، صدای شما ضبط نمیشود. فقط یک بار میتوانید پاسخ خود را ضبط نمایید.

  • توضیح سوال Repeat Sentence:

جمله ای صوتی کوتاه برایتان پخش شده و باید آن را عینا تکرار نمایید.

  • مهارت های مورد ارزیابی در Repeat Sentence:

Speaking and Listening / Pronunciation and Oral Fluency

  • طول سوال Repeat Sentence:

فایل صوتی بین 3 الی 9 ثانیه

  • تعداد سوالات Repeat Sentence :

10 الی 12

نمره دهی Repeat Sentence

تسک Repeat Sentence بر اساس سه مولفه به داوطلب نمره میدهد:

  • محتوا یا Content : آیا تمام کلمات و فقط همان کلمات موجود در فایل صوتی را به عنوان پاسخ ارائه داده اید؟ باید کلمات را به همان ترتیب شنیده شده و در جای خود بیان نمایید. اضافه و کم کردن به کلمات جمله، از نمره محتوا میکاهد.
  • روان خوانی یا Oral Fluency : آیا صدای شما به صورت روان، طبیعی و بدون فشار آوردن بر کلمات بوده است؟ در این مولفه، پیوسته خواندن کلمات، توجه به ریتم ثابت و طبیعی، جمله بندی و استرس گذاری مناسب روی کلمات سنجیده میشود. وقفه دادن، تکرار کلمات و تپق زدن از نمره شما کسر خواهد کرد.
  • تلفظ یا Pronunciation : آیا کلمات و صداهای انگلیسی را همانند انگلیسی زبانان ادا میکنید؟ چنانچه پاسخ شما توسط اکثر انگلیسی زبانان به راحتی و بار اول قابل فهم باشد، نمره تلفظ خوبی خواهید گرفت. تمامی مولفه های بیانی شما از جمله نحوه خواندن اعراب، کشیدن کلمات، آوا، فراز و فرود صدا در طول جمله و … مورد سنجش قرار میگیرد. در این آزمون انواع لهجه ها و گویش های انگلیسی استاندارد ملی، کشوری و منطقه ای تا میزانی که به راحتی برای انگلیسی زبانان قابل فهم باشد، پذیرفته شده و نمره دهی میشود.

در سوال Repeat Sentence ، مهارت های Writing / Reading شما مورد ارزیابی قرار نمیگیرند.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments